Nápověda

Filtry se vyhodnocují v pořadí Povolit, Zamítnout.
Pokud je nalezeno pravidlo Povolit, položka je přijata ke zpracování a pravidlo Zamítnout se neuplatňuje.
Pokud je nalezeno pravidlo Zamítnout, položka není zpracována.
Pokud nevyhovuje žádné ze zadaných pravidel, nebo nejsou žádná pravidla zadána, položka feedu je zpracována.

Příklad:
Povolit: <link> foo
Zamítnout: <link> .
Zpracuje pouze položky RSS feedu, které obsahují řetězec "foo" v tagu link. Všechny ostatní nezpracuje a ve filtrovaném feedu se nezobrazí.

Příklad:
Zamítnout: <title> bar
Zamítne položky feedu, obsahující řetězec "bar" v tagu title. Všechny ostatní zpracuje bez omezení.

Pravidla lze zadávat pomocí regulárních výrazů, nápovědu k nim lze nalézt v dokumentaci Python RE.